Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προστάτη 15/9,
το ΥΓΕΙΑ & το ΜΗΤΕΡΑ, σας παρέχουν τη δυνατότητα να διενεργήσετε
έναν προληπτικό έλεγχο με 40€

Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

Εξέταση PSA
Υπερηχογράφημα προστάτη
Ουρολογική εκτίμηση

Η παροχή ισχύει έως 30 Σεπτεμβρίου 2022

Για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας καλέστε στο τηλέφωνο
210 686 7340