Βάζουμε «Μ» στον Οκτώβριο
σε μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης
και εξέτασης για τον καρκίνο του μαστού!

Βάλτε και εσείς «M» στον Οκτώβριο σας, και διενεργείστε σε προνομιακές τιμές τις υπηρεσίες υγείας που σας προσφέρουν τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ.

 • Ψηφιακή μαστογραφία με 50€
  Πραγματοποιείται στα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ.
 • Υπερηχογράφημα μαστών με 50€
  Πραγματοποιείται στα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ.
 • Μαστογραφία με τομοσύνθεση με 90€
  Πραγματοποιείται στα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ.
 • Το Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, παρέχει μια συνεδρία γενετικής συμβουλευτικής με 50€
Η γενετική συμβουλευτική απευθύνεται σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού καθώς και σε άτομα που νοσούν από καρκίνο μαστού, για την  καθοδήγηση ως προς τη διενέργεια γονιδιακού ελέγχου BRCA1 & BRCA2 καθώς  και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η παροχή ισχύει έως 30 Οκτωβρίου 2020.

Για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας, παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα

 • 210 686 7340 για το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ
 • 210 690 2100 για το ΛΗΤΩ