Βάζουμε «Μ» στον Οκτώβριο
σε μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης
και εξέτασης για τον καρκίνο του μαστού!

Βάλτε και εσείς «M» στον Οκτώβριο σας, και διενεργείστε σε προνομιακές τιμές τις υπηρεσίες υγείας που σας προσφέρουν τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ.

 • Ψηφιακή μαστογραφία με 50€
  Πραγματοποιείται στα ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ.
 • Υπερηχογράφημα μαστών με 50€
  Πραγματοποιείται στα ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ.
 • Μαστογραφία με τομοσύνθεση με 90€
  Πραγματοποιείται στο ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ.
 • Αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα ABUS για πυκνούς μαστούς με 70€
  Πραγματοποιείται στο ΥΓΕΙΑ
 •  Συνεδρία γενετικής συμβουλευτικής με 50€ 
  Πραγματοποιείται στο Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ
Η γενετική συμβουλευτική απευθύνεται σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού καθώς και σε άτομα που νοσούν από καρκίνο μαστού, για την καθοδήγηση ως προς τη διενέργεια γονιδιακού ελέγχου BRCA1 & BRCA2 καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Στο Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής ΆλφαLAB, του Ομίλου Hellenic Healthcare, μπορείτε να διενεργήσετε τον γονιδιακό έλεγχο BRCA1 & BRCA2, ο οποίος υπό προϋποθέσεις καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Η παροχή ισχύει έως 31 Οκτωβρίου 2021.

Για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας, παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα

 • 210 686 7340 για το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ
 • 210 690 2100 για το ΛΗΤΩ