Αγαπήστε και φροντίστε την καρδιά σας!

Περίπου οι μισοί από τους άνδρες και το ένα τρίτο των γυναικών μέσης ηλικίας παρουσιάζουν κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα. Η σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των παραγόντων κινδύνου συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Προγραμματίστε σήμερα έναν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο,
που σας παρέχουν τα Θεραπευτήρια του Ομίλου Hellenic Healthcare Group (HHG)
στην προνομιακή τιμή των 75€.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

 • Καρδιολογική εκτίμηση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Triplex καρδιάς
 • Εργαστηριακός έλεγχος: σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, Χοληστερίνη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια αίματος, νάτριο, κάλιο.
*Σε περίπτωση που απαιτηθεί Holter ρυθμού θα παρέχεται με 50€ ή δοκιμασία κόπωσης θα παρέχεται με 50€.
Η παροχή ισχύει έως 16/10/2020

Μπορείτε να διενεργήσετε τον καρδιολογικό έλεγχο στα παρακάτω θεραπευτήρια:

 • Υγεία: Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, Μαρούσι
  Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 686 7340, Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως17:00
 • Metropolitan Hospital: Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, Ν. Φάληρο, Αθήνα
  Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 480 9150 -210 480 9160, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έως 16:00
 • Μητέρα: Ερυθρού Σταυρού 6, Μαρούσι
  Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 686 7340, Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 17:00
 • Metropolitan General: Λεωφόρος Μεσογείων 264, Χολαργός,
  Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 650 2660, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έως 16:00 
 • Creta Interclinic: Μίνωος 63, Ηράκλειο Κρήτης
  Τηλέφωνο για ραντεβού: 2810 373800, 24 ώρες το 24ώρο