15/11 Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Η συμμετοχή στην παροχή ολοκληρώθηκε