Πλήρης γενετικός έλεγχος γονιδίων από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ

Η συμμετοχή στην παροχή ολοκληρώθηκε