14/11 Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

Η συμμετοχή στην παροχή ολοκληρώθηκε